Still peaceful in Saigon

Sài Gòn nhiều khi dễ dãi, ai cũng chấp nhận, cái gì cũng được, xuề xòa đến lạ kì. Người ta tự nhiên bước chân đến đây, dễ dàng đất trời là nhà, người người là bạn bè, người thân. Đôi khi gọi nhau bằng những cái tên cô ơi, dì ơi, ngoại ơi cứ như trong một đại gia đình lớn. Ở vùng đất tứ xứ người, Sài Gòn là mảnh đất mới, là nơi người ta thương nhau vì là người Việt người Nam. Sài Gòn nhiều khi mưa nắng thất thường, làm người ta khó đoán, làm…

Nghia An Hoi Quan Pagoda, Saigon

Nghia An Hoi Quan Pagoda is one of the oldest temples in Ho Chi Minh City. This temple of the Chinese community was built in the 19th century and dedicated to Guan Yu (AD 162-219, also known as Quan Cong), a deified general who lived during the late Eastern Han Dynasty. The appearance of Nghia An Hoi Quan Pagoda is exactly that of a Chinese temple. The front door of the temple are painted with door gods. Within the temple you can see a big wooden statue of Quan Cong’s red horse and Nghia An, his faithful groom. The horse…

Saigon, a great place to live in

For me, Saigon is a great place to live and work in. The following is a mix of things I love about life in Saigon, along with other random observations. Many of the the things here aren’t exclusive to Saigon, though they are the some of the many parts that complete the city. This isn’t a things to do guide travel guide either, so that will be for another post. Also note that in this post I have opted out of using Vietnamese diacritics.