Still peaceful in Saigon

Sài Gòn nhiều khi dễ dãi, ai cũng chấp nhận, cái gì cũng được, xuề xòa đến lạ kì. Người ta tự nhiên bước chân đến đây, dễ dàng đất trời là nhà, người người là bạn bè, người thân. Đôi khi gọi nhau bằng những cái tên cô ơi, dì ơi, ngoại ơi cứ như trong một đại gia đình lớn. Ở vùng đất tứ xứ người, Sài Gòn là mảnh đất mới, là nơi người ta thương nhau vì là người Việt người Nam. Sài Gòn nhiều khi mưa nắng thất thường, làm người ta khó đoán, làm…

Hoi An Ancient Town – UNESCO World Heritage Centre.

Hoi An Ancient town is located in Viet Nam’s central Quang Nam Province, on the north bank near the mouth of the Thu Bon River. The inscribed property comprises 30 ha and it has a buffer zone of 280 ha. It is an exceptionally well-preserved example of a small-scale trading port active the 15th to 19th centuries which traded widely, both with the countries of Southeast and East Asia and with the rest of the world. Its decline in the later 19th century ensured that it has retained its traditional urban tissue to a remarkable degree. Hoi An Ancient Town…

Dalat Highland Landscape’s Beautiful Flowers

“When you take a flower in your hand and really look at it, it’s your world for the moment. I want to give that world to someone else. Most people in the city rush around so, they have no time to look at a flower. I want them to see it whether they want to or not.”